Werkwijze en visie

Veel van de keuzes die wij maken en de dingen die wij doen in ons leven, komen voort uit een onvervuld verlangen. We hopen erop dat een ander dit verlangen alsnog voor ons zal vervullen. Dit patroon is heel vaak zichtbaar binnen de relatie met onze liefdespartner, maar ook die met onze werkgever, collega’s, vrienden, familie en zelfs met onze kinderen. Soms zijn wij ons daarvan bewust, maar heel vaak ook niet. In het laatste geval zorgt dat ervoor dat wij keer op keer gekwetst worden en teleurgesteld raken.
Wanneer wij samen kijken naar waar dit patroon vandaan komt, komt men meestal tot de ontdekking dat niet jij als volwassene gekwetst wordt, maar het gekwetste, gewonde kind in jou dat ooit, vroeg (of later) in zijn kindertijd gekwetst of innerlijk gewond is geraakt. Het behoeft denk ik geen uitleg dat ik dus veel met het innerlijke, gekwetste kind werk. Het kan heilzaam zijn (eindelijk) contact te maken met het gekwetste kind in jou en hiervoor met je volwassen bewustzijn te (leren) zorgen.

Ook zijn veel mensen niet meer in contact met wat ze echt willen in hun leven en met wie ze werkelijk zijn. Vanuit onze cultuur zijn wij geneigd meer bezig te zijn met ‘hoe het zou moeten zijn’, dan met hoe het werkelijk is. Terwijl elk mens ten diepste de wens heeft om ‘zichzelf’ te zijn. Ik ondersteun je in het (her)vinden van het contact met jezelf. Wat zijn jouw drijfveren, je verlangens, waar zit ‘een deksel op’, en zou het waardevol zijn om daar eens onder te kijken? Zijn er patronen die door de jaren heen (vaak succesvolle) overlevingsmechanismen zijn geweest en je door moeilijke tijden hebben getrokken, maar die nu alleen maar ballast en een belemmering in je functioneren zijn? Door mijn belevingsgerichte benadering help ik jou om daar weer mee in contact te komen. Want door weer in contact te staan met jezelf (dus óók met de dingen van jezelf die je afkeurt) is groei mogelijk. Wanneer dit contact er weer is kijken wij samen naar hoe jij dit naar buiten brengt; hoe jij jezelf neerzet. We werken dus van ‘binnen’ naar ‘buiten’.

Ik vind het een misverstand dat er vaak wordt gesproken over dat je verdriet en dergelijke moet ‘verwerken’. Alsof je je verdriet, je verlies, je gekwetstheid op een soort lopende band kunt ‘verwerken’ tot een afgerond geheel, een pakketje dat je ergens anders neerzet of achterlaat. Ikzelf spreek liever over ‘geïntegreerd verdriet’. Dat houdt het liefdevol verweven van al jouw ervaringen (dus óók je verlies, je gekwetstheid en je teleurstellingen) in je leven in. Want iets is nooit afgerond: het leven gaat altijd door, met al zijn mooie én moeilijke facetten.

Ik ga uit van een gelijkwaardige relatie en samenwerking tussen mij en mijn cliënt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Ik bied je begeleiding en ondersteuning, waarbij ik mij vooral richt op je mogelijkheden en niet op je beperkingen. Jij weet zelf (bewust of onbewust) wat goed voor je is, maar vaak ben je daar door pijnlijke ervaringen, teleurstellingen en tegenslagen vervreemd van geraakt. Je hebt alle antwoorden in je. Ik ondersteun en begeleid je bij het zoeken naar en vinden van die antwoorden.
Ik laat je via je eigen (lichamelijke) signalen contact maken met jezelf en met wat werkelijk, hier-en-nu, de aandacht vraagt, zodat het zelfhelend vermogen dat je van nature in je draagt, de kans krijgt om weer haar werk te doen. Dit hernieuwde contact kan nieuwe inzichten opleveren; een frisse, nieuwe blik, waardoor je meer gaat leven vanuit je eigen kracht.

In onze gesprekken ligt de focus op jouw eigen tempo, inbreng, proces en voorgrond. Jij bent je eigen deskundige. Respect, vertrouwen, veiligheid én uitdaging staan centraal in ons contact.