Profiel

Ik ben geboren in 1970 in Hooglanderveen. Al heel mijn leven ben ik geïnteresseerd en gefascineerd door de kleurrijkheid van mensen en vooral door wat mensen beweegt om te doen wat ze doen (en laten). Dit heeft er ook in mijn werkzame leven voor gezorgd dat ik daar altijd naar op zoek ben geweest. Zo heb ik jaren als gezins- en groepsbegeleidster gewerkt binnen de (ambulante) jeugdhulpverlening. Ook ben ik werkzaam geweest binnen zowel het onderwijs als het toerisme in Latijns Amerika, waar de combinatie van voornoemde interesses voor mooie, zinvolle en leerzame ervaringen heeft gezorgd.

In april 2009 ben ik afgestudeerd aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen (voorheen SPSO) te Utrecht, afstudeerrichting Psychosociaal Werk. Ik heb mij hierbinnen voornamelijk verdiept en geschoold in de experiëntiële counseling, wat inhoudt dat ik vooral belevingsgericht werk.

Ook mijn eigen persoonlijke proces heeft de nodige aandacht gehad (onder andere d.m.v. leertherapie) en heeft dat overigens nog steeds. Omdat ik mij als hulpverlener continue wil blijven ontwikkelen heb ik mij aangesloten bij enkele supervisie- en intervisiegroepen, en volg ik regelmatig bij- en nascholingen. Dit ter verdieping en verbreding van mijn professie.

Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons. Het moederschap heeft mij verrijkt als mens en als vrouw. Het brengt veel vreugde in mijn leven én zet mij regelmatig een spiegel voor, waar ik veel van leer.

Ik ben geregistreerd lid van de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW: www.lvpw.nl) en van de RBCZ (www.rbcz.nu). Dit houdt in dat de kwaliteit van mijn praktijk regelmatig wordt getoetst.
Als Registertherapeut val ik onder het Klacht- en Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ en ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Klachtenregeling
Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Misschien komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben.

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van de (gratis) klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging LVPW. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en dus op geen enkele manier verbonden aan LVPW. Deze klachtenfunctionaris start met een bemiddeling tussen ons om samen tot een bevredigende oplossing te komen.

Mocht deze bemiddeling ook niet lukken, dan kan je de klacht indienen bij mijn Geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) of bij het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ).