Kosten

Het gesprekstarief is € 80,00 per uur. Vanaf 1 januari 2023 is het gesprekstarief
€ 85,00 per uur.
Voor een huisbezoek (bijvoorbeeld tijdens de kraamtijd) hanteer ik een uurtarief van € 90,00, en reken ik 30% van dat uurtarief voor de reistijd. Vanaf 1 januari 2023 zal het uurtarief € 95,00 zijn.
Voor zakelijke cliënten geldt een tarief van € 125,00 per uur. Vanaf 1 januari 2023 zal dat € 135,00 zijn.
Een afspraak kan 24 uur voor aanvang kosteloos verzet of geannuleerd worden. Daarna wordt het normale tarief in rekening gebracht.

Psychosociale hulpverlening wordt vergoed onder de noemer alternatieve geneeswijzen. Deze vorm van hulpverlening is niet opgenomen in het basispakket, maar wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Dit heeft als voordeel dat deze vergoeding niet in mindering wordt gebracht op het wettelijk verplichte eigen risico. Een overzicht van deze zorgverzekeraars vind je op www.lvpw.nl. Ondanks dat dit niet altijd in de polisvoorwaarden staat vermeld, geven ook andere zorgverzekeraars vaak in overleg een (gedeeltelijke) vergoeding. Mocht de zorgverzekeraar geen vergoeding verstrekken, dan is het soms mogelijk een regeling te treffen (bijvoorbeeld een re-integratiebudget) met de werkgever, sociale dienst of uitkerende instantie.

Ook is het mogelijk mijn begeleiding in te kopen als ‘activerende begeleiding’ via het Persoons Gebonden Budget (PGB) dat sinds januari 2008 aangevraagd kan worden bij de ziektekostenverzekeraar. Hiervoor moet de begeleiding ‘gericht zijn op het herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problemen’. Voor meer informatie hierover verwijs ik je naar www.pgb.nl.

In verband met fraudegevoeligheid heb ik mijn AGB-code, registratienummers bij de beroepsverenigingen, en Kamer van Koophandelnummer niet vermeld op deze website. Deze zijn desgewenst bij mij persoonlijk op te vragen.