Post Partum Depressie

Eén op de tien vrouwen ervaart in meer of mindere mate psychische klachten rondom haar zwangerschap of (prille) moederschap. Veel vrouwen schamen zich voor deze klachten en durven er daarom niet met anderen over te praten. Ook met dit soort psychische klachten geldt: hoe eerder je hulp zoekt, hoe beter! Vroegsignalering is erg belangrijk. Schroom dus niet en neem gerust contact met mij op.

Risicofactoren voor psychische klachten rondom zwangerschap en kraamtijd (tot ongeveer een jaar na de bevalling):

 • Depressieve klachten in het verleden
 • Angstklachten in het verleden
 • Stressvolle en emotionele gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding of een sterfgeval in de familie
 • Geringe zelfwaardering
 • Moeizame relatie met ouders, in het bijzonder met de eigen moeder
 • Verschillende life-events in korte tijd, bijvoorbeeld een verhuizing of
  verandering van baan in de periode voor de bevalling
 • Gevolgen van keizersnede en/of moeizame zwangerschap of bevalling
 • HELLP-syndroom
 • Zware kraamtijd door allerlei omstandigheden
 • Veel lichamelijke en/of psychische klachten tijdens of na zwangerschap
 • Eerdere psychische problemen of erfelijke belasting
 • Ongewenste zwangerschap of juist moeizaam traject voor zwangerschap
  met vruchtbaarheidstrajecten
 • Alleenstaand moederschap
 • Perfectionistisch ingesteld
 • Controlebehoeftig zijn
 • Overlijden van een eerder kind; miskraam; abortus; afstaan van een eerder kind (uitgestelde rouw)
 • Ambivalente gevoelens en gedachten over de zwangerschap en de
  moederrol
 • Lichamelijke factoren: verstoorde schildklierwerking of andere hormonale veranderingen
 • Verstoord dag- en nachtritme
 • Lage sociaal economische status (lagere opleiding, lager inkomen, lagere positie op de arbeidsmarkt, slechtere huisvesting)
 • Immigratie, vooral naarmate het minder lang geleden is
 • Gebrek aan steun uit de omgeving
 • Relatieproblemen
 • Het niet kunnen geven van borstvoeding
 • Tienerzwangerschap
 • Meerlingzwangerschap

Kenmerken van een depressie tijdens de zwangerschap of in het kraambed:

 • Duidelijk minder plezier in dingen die eerst leuk waren (bijv. niet meer kunnen uitkijken naar het krijgen van een kind of het niet kunnen genieten van de baby als die er is) 
 • Je voortdurend verdrietig of leeg voelen zonder daarin getroost te kunnen worden (geen band voelen met de baby hoort hier ook bij)
 • Piekeren en malen (ook over de gevoelens van de baby)
 • Geen verbinding voelen met de baby, gevoelens van onverschilligheid
 • Overbezorgd zijn over de baby
 • Geen trek hebben in eten zonder misselijk te zijn
 • Slecht slapen (ook als de baby op dat moment zelf goed slaapt) of juist heel veel slapen
 • Een gevoel van rusteloosheid of vertraagdheid
 • Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige schuldgevoelens zonder daarin gerust gesteld te kunnen worden (bijv. gevoel geen goede moeder te zijn terwijl anderen zeggen dat dit wel zo is)
 • Een verminderde concentratie, waardoor het bijvoorbeeld niet lukt een boek te lezen of een film te volgen
 • Angstig of gespannen zijn zonder duidelijke reden
 • Onredelijk reageren, prikkelbaar zijn (bijv. er niet tegen kunnen dat de baby huilt)
 • Het gevoel hebben jezelf niet meer te zijn
 • Terugkerende gedachten aan de dood of denken aan zelfmoord (ook de baby iets aan willen doen hoort hierbij)